Javna povabila

Vabilo za predložitev ponudbe – izvedba energetske obnove Gostilne pri Mari sklop »POSTAVITEV SONČNE ELEKTRARNE Net-metering«
Vabilo za predložitev ponudbe – izvedba energetske obnove Gostilne pri Mari sklop »MENJAVA OKEN«
Vabilo za predložitev ponudbe – izvedba energetske obnove Gostilne pri Mari sklop »ZAMENJAVA KUHINJSKE NAPE«
Vabilo za predložitev ponudbe – izvedba energetske obnove Gostilne pri Mari sklop »POSTAVITEV TOPLOTNE ČRPALKE IN PLINSKEGA KOTLA«
Vabilo za predložitev ponudbe – izvedba energetske obnove Gostilne pri Mari sklop »»IZDELAVA FASADE IN IZOLACIJE PODSTREŠJA«
Vabilo za predložitev ponudbe – izvedba energetske obnove Gostilne pri Mari sklop »»IZDELAVA SPLETNE STRANI IN POMOČ PRI OBVEŠČANJU PRI PROJEKTU ENERGETSKA OBNOVA GOSTILNE PRI MARI«
Vabilo za predložitev ponudbe – izvedba energetske obnove Gostilne pri Mari sklop »»NADZOR NAD IZVEDBO DEL«